INVOC


Za titlove kliknite na kvadratić u desnom donjem uglu video okvira.

INVOKACIJA

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 –24:00h ZAGREB, CROATIA

http://24timezones.com/

Followers

Google+ Followers

Tuesday, April 16, 2013

15:04:2012


 Prekrasno vas je promatrati. - Mihael

Photo by Gretchen Hermey.

Primjetili smo, i o tome bismo malo porazgovarali, veoma zadovoljavajuć razvoj. Sve više i više ovih posljednjih dana, ideje koje smo predstavili putem ovog kanala, a i drugih, bivaju prihvaćene i drugi o njima progovaraju. To, naravno, je sva svrha naših komunikacija, a to čini i one koje komuniciraju sretnima, a dobar je znak za sve veći napredak prema vašim ciljevima.

Ideje, poput dragocjenog sjemenja, moraju biti posijane, njegovane i pažljivo zbrinute dok ne postanu dovoljno snažne da bujaju, a to se dogodilo, iako to možda ne primjećujete u vašoj svakodnevnoj žurbi. To je činjenica i diljem cijele vaše kugle, također, a ne samo na nekoliko mjesta koja čitaju i govore vaš određeni jezik, koji god to bio.

A budući smo to spomenuli, i vaša žurba će postati manje hektična. Svo to meditiranje i šetnja po prirodi imaju prekrasan efekt na vas, zar ne? Vidite, kada tako postupate, vi ste, da se tako izrazimo, isključeni. I ne samo da imate koristi od viših i mirnijih energija, već ste povukli svoju vlastitu energiju od podržavanja stare. Vi se uključujete u građenje nove.

Svakog pojedinog puta kada tako postupate, stvara se uzrok, a i efekt. Svakoga puta kada tako postupate, vi postajete tolliko više osjetljivi i spposobni osjetiti promjenu u sebi i svome okruženju. Svaka misao o miru, obilju, radosti, slobodi, ljubavi, kamenčić je postavljen na rastuću planinu namjere. Pomnožite to u svojoj mašti milijunima vas koji se sada bude i vidjet ćete novi svijet koji želite kako raste pred vašim očima. Zaista je to prekrasan prizor za vidjeti. Vi ste prekrasan prizor za vidjeti. I oni među vama koji su već počeli sa kontaktima sa svojim vodičima i učiteljima bivaju hvaljeni zbog toga, ukoliko to ommogućite u svojoj svijesti.

Želimo vam da otkrijete svoju vlastitu vrijednost, svoje vlastito samopouzdanje, svoju zaslužnost i učinite je svojom, posjedujete je, kako biste vi rekli. Predugo ste učeni drugačije. Predugo ste vjerovali drugačije. Potražite sada prekrasno sebe u sebi. Nije više tako duboko zakopano.

Primičemo vam se sada sve bliže dok vaša energija raste da bi nas srela. Budite u radosti i miru. Razgovarat ćemo dalje. Dobar vam dan.


kanalizirao: Ronald Head

prevela: Marijana Pontoni


Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:

http://oraclesandhealers.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment

Let just make us, common people,hear. All who want that killing stops, all who want never to see c

Let just make us, common people,hear. All who want that killing stops,  all who want never to see c
Please Sign the Petition NOW: Stopping with all military and warring actions

Oficial Site of Ron Head

THE DAY OF CONTACT (Croatian)